Privacyverklaring

Privacyverklaring Cindy Richter Trouwambtenaar

Voor Cindy Richter Trouwambtenaar is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens waar ik beschikking over krijgt worden zorgvuldig door mij verwerkt en beveiligd conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan de verwerking van uw persoonsgegevens stelt. De gegevensverwerkingen vallen binnen de wettelijke vrijstellingsregeling en zijn niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leg ik u uit welke persoonsgegevens ik verzamel, gebruik en voor welk doel.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Ik bewaar en gebruik uitsluitend persoonsgegevens (naam, telefoon, woonplaats, email-adres) die rechtstreeks door u zijn opgegeven.
Ik verwerk uw gegevens om te kunnen reageren op uw contactverzoek,
huwelijksakten te controleren, huwelijksceremonies persoonlijk te kunnen maken en om te kunnen factureren. Gegevens die niet langer nodig zijn worden door mij verwijderd.

Reageren

U kunt reageren via het contactformulier op de website. Als u kiest voor de optie “verzenden” dan bewaar ik de opgegeven persoonsgegevens conform deze privacyverklaring. Ik verstrek de gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die u met mij sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van de website kan ik uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiligen van persoonsgegevens

Ik maak gebruik van veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onder andere uw persoonsgegevens. Zo maak ik gebruik van beveiligde verbinding HTTPS/SSL. Waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen u en mijn website wordt afgeschermd. Ook gebruik ik beveiligingssoftware en netwerkencryptie.

Google

Mijn website maakt gebruik van diensten van Google. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van cookies en andere technieken zoals, Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het aders van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan mij te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer. Het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

Gebruik van Cookies

Ik maak bij het aanbieden van mijn elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie zorgt ervoor dat u gedurende de sessie blijft ingelogd. Daarnaast kan ik met de cookie verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en daarmee het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Het weigeren van de cookie kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw gegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van de website gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het is aan te bevelen deze verklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Vragen over deze privacyverklaring of vragen omtrent inzage, wijzigingen of verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde aan mij richten.

Per Email: cindy@cindyrichtertrouwambtenaar.nl
Per telefoon: 06-10921625